Verslagje vissenexcursie

vetjes.jpgZondag 22 februari 2009 is de NJN onder leiding van Sander Hunnink op vissenexcursie geweest. Hier de leuke soorten die zij hebben gevangen met het net:

Vetje - Leucaspius delineatus, 22-02-2009 Querdamm (Foto: Stijn Schreven)


Oude Waal bij de Wardsluis:
10x Bittervoorn
2x Zeelt
2x 10 Doornige stekelbaarsjes.

Waal inlaat bij de Ooysebanddijk (vlakbij bisonbaai):
1x 10 Doornig stekelbaarsje.

Leuthsestraat:
1x 10 Doornig stekelbaarsje.

Fietspad van Kerkdijk naar Wylerbergmeer.
Vanaf fietsbruggetje via weiland naar het nieuwe bruggetje:
2x drie Doornige stekelbaarsjes
1x Bittervoorn
8x Bermpjes
2x Kleine modderkruiper
2x Baarsjes
4x Vetjes
1x larve van Weidebeek juffer
1x Amerikaanse rivierkreeft 6cm