Lezing: Otters & bevers

10 december 2009 | 20 - 22 uur | Natuurmuseum Nijmegen (Gerard Noodtstraat 121, 6511 ST Nijmegen) | inloop vanaf 19.30 uur | gratis toegang

Het programma bestaat uit twee onderdelen: De otters komen eraan (Hugh Jansman - Alterra) en Doen bevers aan geboortebeperking? (Manon Kaandorp & Cynthia Lange - Van Hall Larenstein).

- Hugh Jansman (Alterra): De otters komen eraan.

Sinds 2002 zwemmen weer otters in de Kop van Overijssel. Het herintroductieproject is succesvol en laat snelle ontwikkelingen zien. Dieren zwermen uit, verkennen de IJsselmonding en willen stroomopwaarts. De vraag is niet óf ze de Gelderse Poort zullen koloniseren maar wanneer. Wat staat ons te wachten?

- Manon Kaandorp & Cynthia Lange (Van Hall Larenstein):

De beverpopulatie in de Gelderse Poort groeit gestaag maar wel erg langzaam. Onderzoek bij nacht en ontij in de Millingerwaard geeft interessante inkijk in de familiesamenstelling. Wat is er loos, waar blijft de jeugd?