Lezing: Ruimte voor riviernatuur

18 december 2009 | 14 - 16.30 uur | Wijkcentrum Burghardt (Burghardt van den Berghstraat 114, 6512 DR Nijmegen, 10 minuten lopen van NS-station) | gratis

Discussiemiddag met na afloop kerstborrel. Onderwerpen zijn Vorderingen Beheerplan Rijntakken (Natura 2000), Trends in het rivierbeheer en Rivierveiligheid en natuur op gespannen voet?
- Jaap Ex (Provincie Gelderland): Vorderingen Beheerplan Rijntakken (Natura 2000)
Hoe worden de hete hangijzers in de Gelderse Poort aangepakt. Hoeveel ruimte krijgen de natuurprocessen in het krachtenveld van rivierveiligheid en landbouw? Hoe flexibel worden de handhavingsdoelen geïnterpreteerd in het dynamische riviermilieu? Blijft het polderen met het waterpeil in de binnendijkse gebieden?

- Hendrik Havinga (RWS rivierdeskundige): Trends in het rivierbeheer.
Welke effecten heeft kribverlaging op de rivierprocessen? Wat moeten we verwachten van de bodemerosie in de Gelderse Poort?

- Cor Beekmans (RWS Ruimte voor de Rivier):
Rivierveiligheid en natuur op gespannen voet? Hoe strak krijgt de natuur langs de rivier de duimschroeven aangedraaid?