Presentatie jaarverslag

16 april 2010 | 20 - 22 uur | Kantoor Staatsbosbeheer (Ooyse Ba 16 april 2010 | 20 - 22 uur | Natuurmuseum (Gerard Noodtstraat 121) | inloop vanaf 19.30 uur | gratis toegang

Voordat de natuur weer in volle hevigheid losbarst kijken we nog even terug op het afgelopen jaar. De Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort presenteert haar jaarverslag over 2008 en 2009. Tevens komen via lezingen twee onderwerpen uit het jaarplan uitgebreid aan bod. Het programma is als volgt:

- Peter Hoppenbrouwers: libellen in de Gelderse Poort
Onlangs verscheen een lijvig rapport met de actuele verspreiding van libellen in de Gelderse Poort en de Millingerwaard in het bijzonder. De auteur presenteert de belangrijkste resultaten hieruit. Daarbij zal hij ook duidelijk maken wat we nog niet weten en wat er de komende tijd moet gebeuren om de resterende vragen te beantwoorden.

- Gijs Kurstjens: Oude Waal in beeld
De afgelopen twee jaar is er geëxperimenteerd met het vasthouden van hoogwater in de Oude Waal bij Nijmegen. Dit heeft geleid tot het ontstaan van een natte overstromingsvlakte die in de loop van het voorjaar opdroogt. Tal van bijzondere vogels zoals Watersnip en Roerdomp bleken hiervan te profiteren. In 2009 zijn de aquatische natuurwaarden van de Oude Waal in het kader van het project Rijn in Beeld onderzocht: waterplanten, amfibieen, vissen en macrofauna. Tijdens de presentatie wordt duidelijk welke soorten aan de basis staan van de rijke vogelwereld.

Tot slot presenteren we het jaarverslag van de Flora- en Faunawerkgroep en geven we een vooruitblik naar de activiteiten van het komend jaar.