Verslag libellenexcursie Millingerwaard

Hier treft u twee verslagen van de libellenexcursie in de Millingerwaard op 8 augustus 2010. Deze is geschreven door Peter Hoppenbrouwers . Jan Nillesen schreef dit verslag . (De vermelde datum van de excursie is abusievelijk 31 juli in het pdf.)