Verslag libellenexcursie 26 juni 2011

vroegeglazenmaker.jpgAfgelopen weekend was er een gezamelijke FFGP/NABU Kranenburg libellenexcursie. Voor een kort verslag hiervan, klik op lees meer...

Niet tijdens de excursie waargenomen wel elders in de Gelderse Poort waren de waarnemingen van de Zuidelijke keizerlibel en larvenhuidjes van de Rivierrombout begin van de week. Hopelijk volgen er meer waarnemingen van deze soorten...


bruineglazenmaker.jpg
Zondag 26 juni stond een FFGP/NABU-libellenexcursie gepland in de Millingerwaard. Aanvankelijk stond deze gepland om half elf, maar was gelukkig verzet naar twaalf uur daar toen pas de zon ging schijnen. Uiteindelijk met een tiental mensen zijn we door de Millingerwaard gelopen. Daar veel ondiepe plassen droog staan in de uiterwaard was het 'zoeken' naar de soorten. Geen enkele soort vloog met tientallen tegelijk, waarschijnlijk door de droogte...?! Desondanks werden er nog twintig soorten waargenomen.

De leukste waargenomen soorten waren de Vuurlibel, Vroege glazenmaker, Bruine glazenmaker (zie foto), Zwervende pantserjuffer en Houtpantserjuffer. Helaas buiten de excursie om werd er een Rivierrombout waargenomen. Een ander mooie waarneming was die van een Muskusboktor, zie foto hieronder.
muskusboktorMvB.jpgFoto's: Muskusboktor - Martien van Bergen, Bruine glazenmaker - Peter Hoppenbrouwers