1 juni veldwerkplaats Millingerwaard

Veldsalie Millingerduin 2003 001 digi TTDe natuurontwikkelingsprojecten langs de rivieren gaven veel karakteristieke planten en dieren een stevige duw in de rug. Kijk maar in de rapporten van de Flora- en Faunawerkgroep en van Rijn-in-Beeld. Maar niet alle soorten profiteren even hard. Ra ra hoe kan dat? Waarom is de ene soort succesvoller dan de ander? Waarom blijven sommige soorten achter bij de verwachtingen? Speelt de factor tijd een rol? Ontbreekt er iets specifieks?

Het kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) raakte geboeid door de mix van positieve en minder positieve monitoringresultaten. OBN probeert de vinger te leggen op de achterliggende oorzaken. Door de succes- en faalfactoren in beeld te brengen, kunnen inrichting en beheer van uiterwaarden verbeteren.

 
In opdracht van OBN doet Wageningen Universiteit onderzoek naar de vegetatieontwikkelingen
op oeverwallen (stroomdalgraslanden). De Millingerwaard speelt een belangrijke rol in dat onderzoek. Alterra, EIS en Stichting Bargerveen doen onderzoek naar knelpunten voor de fauna.
 
Op zaterdag 1 juni organiseert OBN ism Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort een veldwerkplaats in de Millingerwaard. Beide OBN-projecten hebben een sterke link met de Millingerwaard en het monitoringwerk van de Flora- en Faunawerkgroep was een belangrijke trigger. Daarom willen de OBN-onderzoekers graag alle flora- en faunamensen uitnodigen om de belangrijkste aanknopingspunten voor natuurherstel op locatie te verkennen.
 
Deelname is gratis. Maar hiervoor dient men zich wél aan te melden...op deze pagina ook andere dagen vermeld...

 

Startpunt: café De Waard van Kekerdom (http://www.waardvankekerdom.nl/ )

Weverstraat 94, 6579 AG Kekerdom

 

Programma 1 juni:

11.00 uur: ontvangst met koffie

11.10 uur: presentatie Suzanne Rotthier (Wageningen Universiteit). Stroomdalgraslanden in de Millingerwaard. Invloed van morfodynamiek

11.35 uur: presentatie Marieke de Lange (Alterra). Fauna in het rivierengebied: morfodynamiek in de Millingerwaard biedt kansen voor veel diersoorten.

12.00 uur: verzamelen voor excursie (eigen lunch meenemen)

14.30 uur: afronden excursie

15.00 uur: terug bij café.