Oproep Simultaantelling Rivierrombout 2014

rivierrom3 DSDe rivierrombout is een typische soort van het rivierengebied, met een wettelijke beschermingsstatus. Sinds de herontdekking van de soort in Nederland halverwege de jaren ’90 is gebleken dat hij langs een groot deel van de grote rivieren aangetroffen kan worden. Veel waarnemers hebben toen naar de soort gezocht, maar daarna nam de animo af. Hierdoor hebben we weinig informatie over de recente verspreiding van de soort.

 

 

Er zijn aanwijzingen dat de rivierrombout de laatste jaren is afgenomen, mogelijk als gevolg van de uitbreiding van exotische grondelsoorten (roofvissen). Maar goede informatie ontbreekt om daadwerkelijk een trend te kunnen vaststellen en een dergelijke hypothese te onderzoeken. Dat willen we met deze simultaantelling veranderen! Lees hier meer over deze telling en hoe je hieraan mee kan doen!