Stroomdalflora kaarten Gelderse Poort

Bieslook Colenbrandersbos 2003 001 digi TTStroomdalplanten zijn soorten die typisch zijn voor de oeverwallen langs de grote rivieren. Ze zijn inmiddels behoorlijk zeldzaam en het is dus voor natuurbeheerders interessant om te weten hoe deze soorten hun populaties in stand houden.

Een aantal van deze planten zijn recentelijk weer onderzocht, in kaart gebracht en worden tijdens de flora lezing van woensdag 17 februari toegelicht.

 

 

 

In het algemeen hebben planten twee mogelijke strategie├źn om om hun populaties op peil te houden. Ze kunnen ofwel proberen hun huidige plek zo lang mogelijk vast te houden of telkens weer van plek te veranderen. Voor het schrijven van een nog te publiceren artikel over de ruimtelijke dynamiek van stroomdalplanten zijn voor 65 stroomdalsoorten onderzocht op welke plek ze stonden en hoe talrijk ze waren.

Voor de periode 2011-2013 zijn nu de kaarten van deze planten terug te vinden op de website van de Flora-en Faunawerkgroep Gelderse Poort. Om meer detail te zien, ga met de muis over de kaart.