Simultaantelling Rivierrombout 2016

rivierrom2 DSNet als de afgelopen twee jaar wordt er ook dit jaar weer een simultaantelling Rivierrombout door de Flora- en faunawerkgroep Gelderse Poort georganiseerd.

 

 

 

 

 

 

 

De opzet is dit jaar iets anders. Waar in 2014 en 2015 de gehele Gelderse Poort is onderzocht,  focussen we dit jaar op de zuidelijke Waaloever van Nijmegen tot de Duitse grens. Dit heeft te maken met de verdere berekeningen die we willen uitvoeren voor de trend. Door ons op een traject te richten hopen we meer data van een beperkt gebied te verzamelen.

trendrivierrombout

Figuur 1. Afname van de rivierrombout sinds 2003.

 

Onderzoeksopzet

Waar we eerder nog dachten dat er sprake was van een negatieve trend, weten we dat nu zeker (figuur 1). Het rekenenwerk van de afgelopen winter, waarbij een sterk negatieve trend vanaf 2003 is aangetoond, spoort ons extra aan om meer te weten te komen over deze bijzondere soort. De opzet is hierdoor dit jaar iets anders. Waar in 2014 en 2015 de gehele Gelderse Poort is onderzocht,  focussen we dit jaar op de zuidelijke Waaloever van Nijmegen tot de Duitse grens.

Dit heeft te maken met de verdere berekeningen die we willen uitvoeren voor de trend. Door ons op een traject te richten hopen we meer data van een beperkt gebied te verzamelen. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk trajecten onder alle geïnteresseerden te verdelen. Voor goede data is het wenselijk tenminste twee keer, liefst vaker, te gaan zoeken.  Voorafgaand aan de vliegperiode, naar verwachten start deze in de laatste week van juni, met een piek in de eerste week van juli wordt via de facebookpagina van de Flora- en faunawerkgroep en per e-mail een bericht verstuurd.

Doorgeven van de data

Het doorgeven van waarnemingen is van groot belang om de actuele verspreiding te kunnen analyseren. Dit kan via waarneming.nl (de waarnemingen verschijnen in het scherm van de Flora- en faunawerkgroep Gelderse Poort). Het is belangrijk dat niet alleen de daadwerkelijke waarnemingen worden doorgegeven. We willen ook graag weten als er gezocht is, maar geen rivierrombouten zijn gezien, zodat nulwaarnemingen te herleiden zijn.

 

Nulwaarnemingen kunnen in de portalen echter niet als zodanig worden ingevoerd. Het beste is daarom om bij de zoektocht in een gebied een compleet soortenlijstje in te voeren van de libellensoorten die je ziet. Denk bijvoorbeeld aan algemene soorten als het lantaarntje en de gewone oeverlibel. Aan de hand van die waarnemingen is het mogelijk nulwaarnemingen van de rivierrombout uit de database afleiden.Helaas is gebleken dat lang niet overal langs de rivier libellen te vinden zijn. Daarom wordt het op prijs gesteld als je na het bezoek een e-mail stuurt naar onderstaande mailadres met daarin de volgende gegevens:

Datum en coördinaten van waarnemingen en waargenomen aantallen (liefst met gps-coördinaten)

  • Traject waar gezocht is (begin- en eindpunt)
  • Hoelang je per locatie (ongeveer) hebt gezocht
  • Eventuele bijzonderheden

 

Opgeven

Wil je meedoen? Stuur een e-mail naar verhipsel(at)gmail.com als wilt gaan zoeken. Laat weten welk traject je graag wilt afzoeken, of vraag welk gebied nog niet verdeeld is.

Een opgave is geen verplichting tot meedoen. Omdat de piek lastig te voorspellen is, bestaat natuurlijk altijd de kans dat het niet gaat lukken omdat je het te druk hebt.

 

Alvast hartelijke dank voor de inzet,

Douwe Schut 

John Lenssen

 

Meer informatie:

 

Klik hier voor het verslag van 2014.

 

Klik hier voor soortinformatie op www.libellennet.nl