Het is weer tijd voor de Rivierrombout!

rivierrombout2014Deze libellensoort sluipt weer uit langs de oevers van de Waal. De larvenhuidjes blijven vaak liggen in de aangespoelde spullen, vaak een lijn vormend op het strand van de rivier. Deze kunnen worden ingevoerd in waarneming.nl. Maar uiteraard ook de libel (=imago)zelf natuurlijk! Het doorgeven van waarnemingen is van groot belang om de actuele verspreiding te kunnen analyseren. Dit kan via waarneming.nl (de waarnemingen verschijnen in het scherm van de Flora- en faunawerkgroep Gelderse Poort).

Het is belangrijk dat niet alleen de daadwerkelijke waarnemingen worden doorgegeven. We willen ook graag weten als er gezocht is, maar geen rivierrombouten zijn gezien, zodat nulwaarnemingen te herleiden zijn. Als je niets hebt gevonden in een kribvlak kun je toch een waarneming van de Rivierrombout doorgeven, het aantal kun je nu op nul zetten.