Nieuws

Publieksdag klimaatbuffers

Alle natuurliefhebbers zijn van harte  uitgenodigd om op zaterdag 22 mei 2010 een fietstocht te maken door de Ooijpolder. En wel via het HollandsDuits Gemaal, Oude Waal, Groenlanden, Oortjeshekken en het Zwanenbroekje. Deze dag staat in het teken van klimaatbuffers en onderweg komt u stands tegen van lokale natuurorganisaties, Natuurmuseum Nijmegen en Vogelbescherming. Start vanaf het Hollands-Duitsch Gemaal aan de Dijkgraaf van Wijckweg in Ubbergen, ter plekke kunt u een routebeschrijving krijgen. 

Lees meer...

Presentatie jaarverslag

16 april 2010 | 20 - 22 uur | Kantoor Staatsbosbeheer (Ooyse Ba 16 april 2010 | 20 - 22 uur | Natuurmuseum (Gerard Noodtstraat 121) | inloop vanaf 19.30 uur | gratis toegang

Voordat de natuur weer in volle hevigheid losbarst kijken we nog even terug op het afgelopen jaar. De Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort presenteert haar jaarverslag over 2008 en 2009. Tevens komen via lezingen twee onderwerpen uit het jaarplan uitgebreid aan bod. Het programma is als volgt:

- Peter Hoppenbrouwers: libellen in de Gelderse Poort
Onlangs verscheen een lijvig rapport met de actuele verspreiding van libellen in de Gelderse Poort en de Millingerwaard in het bijzonder. De auteur presenteert de belangrijkste resultaten hieruit. Daarbij zal hij ook duidelijk maken wat we nog niet weten en wat er de komende tijd moet gebeuren om de resterende vragen te beantwoorden.

- Gijs Kurstjens: Oude Waal in beeld
De afgelopen twee jaar is er geëxperimenteerd met het vasthouden van hoogwater in de Oude Waal bij Nijmegen. Dit heeft geleid tot het ontstaan van een natte overstromingsvlakte die in de loop van het voorjaar opdroogt. Tal van bijzondere vogels zoals Watersnip en Roerdomp bleken hiervan te profiteren. In 2009 zijn de aquatische natuurwaarden van de Oude Waal in het kader van het project Rijn in Beeld onderzocht: waterplanten, amfibieen, vissen en macrofauna. Tijdens de presentatie wordt duidelijk welke soorten aan de basis staan van de rijke vogelwereld.

Tot slot presenteren we het jaarverslag van de Flora- en Faunawerkgroep en geven we een vooruitblik naar de activiteiten van het komend jaar.

Lezing: Ruimte voor riviernatuur

18 december 2009 | 14 - 16.30 uur | Wijkcentrum Burghardt (Burghardt van den Berghstraat 114, 6512 DR Nijmegen, 10 minuten lopen van NS-station) | gratis

Discussiemiddag met na afloop kerstborrel. Onderwerpen zijn Vorderingen Beheerplan Rijntakken (Natura 2000), Trends in het rivierbeheer en Rivierveiligheid en natuur op gespannen voet?

Lees meer...

Lezing: Otters & bevers

10 december 2009 | 20 - 22 uur | Natuurmuseum Nijmegen (Gerard Noodtstraat 121, 6511 ST Nijmegen) | inloop vanaf 19.30 uur | gratis toegang

Het programma bestaat uit twee onderdelen: De otters komen eraan (Hugh Jansman - Alterra) en Doen bevers aan geboortebeperking? (Manon Kaandorp & Cynthia Lange - Van Hall Larenstein).

Lees meer...

Publieksdag Oude Waal

inrichtingspaneel.jpgWaar in Nederland zie je dit?

De gezamenlijke natuurorganisaties willen op 10 mei hun enthousiasme over het natuurlijke waterpeil in de Oude Waal delen met het recreatiepubliek. Ze organiseren die zondag een publieksdag met veel excursies. De natuur ziet er geweldig uit. Vanaf de dijk (= natuurboulevard) zijn veel leuke dingen te zien. Een buitenkansje voor het publiek om even een rondje mee te maken.

Lees meer...