Nieuws

Openingsexcursie massaal bezocht.

Op zaterdag 12 mei werd de oprichting van de Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort gevierd met een fantastische excursie. Rivierhoppen met het voetveer naar enkele van de interessantste oevergebieden in het grensgebied. Oeverwallen, hardhoutooibossen en nevengeulen in Millingerwaard, Salmorth (Duitsland) en de Klompenwaard stonden op het programma. Er waren meer dan 60 deelnemers op deze dag.

 Sample Image

De Rode bremraap op het Colenbrandersduin trok veel belangstelling (foto: Kris Joosten) 

Lees meer...