Nieuws

Adulte Zeearend in de Gelderse Poort

zeearend2012.jpgNadat vorig jaar een onvolwassen Zeearend een tijd lang in de uiterwaard bij Bemmel was te bewonderen is het sinds 31 januari de beurt aan een volwassen exemplaar. Volwassen zeearenden zijn o.a. te herkennen aan een gele snavel en een witte staart. De spanwijdte van de vleugels is tot 2,5 meter. De lengte van de vogel is tot een 90 cm. Al is de arend groot, hij is best lastig te vinden, zit vaak in een boom, op de grond en vliegt dan weer eens naar Bemmel, Erlecom, Millingerwaard en wie weet waar die vandaag hopelijk weer wordt gezien, opletten dus...

Voor meer foto's, klik hier .

Hoogwater 2012

hoogwater 2011-2.jpgOok dit voorjaar weer hoogwater in de uiterwaarden. De Rijn bij Lobith staat nu op een 12.72 meter bij Lobith. Rijkswaterstaat verwacht nu een stijging tot 14.50 meter op dinsdag 10 januari. Een maand geleden, begin december, had de Rijn nog een laagterecord  met een stand onder de 7 meter! Bij 14.50 meter overstromen alle uiterwaarden, kortom ga naar buiten om dit te zien!

Beverdam in Rijnstrangen

beverhoogwater2011.jpgBevers hebben een behoorlijke dam gebouwd in het Rijnstrangengebied, zie verder op www.natuurbericht.nl

Nieuwe publicatie

lop2011.jpgIn het kader van het Voorbeeldgebied Landschapsontwikkeling Ooijpolder-Groesbeek wordt in de komende jaren geïnvesteerd in de groenblauwe dooradering van het landschap. De Stuurgroep Voorbeeldgebied Landschapsontwikkeling wil, op advies van Via Natura, met de Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort samenwerken, enerzijds aan de monitoring van natuurlijke , landschappelijke en cultuurhistorische ontwikkelingen binnen het zoekgebied en anderzijds meer betrokkenheid creëren onder de vele vrijwilligers die actief zijn in de Ooijpolder.

Een aantal mensen van de Flora- en Faunawerkgroep hebben dit jaar geïnventariseerd in dit gebied en de resultaten hiervan zijn in dit rapport te lezen.

Peilbesluit Ooijpolder

Moerasgebieden Ooijpolder gebaat bij beter Waterpeilbeheer!

De Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort roept de Provincie Gelderland en het Waterschap Rivierenland op meer ambitie te tonen in het waterbeheer van de Ooijpolder. Binnenkort gaat het Waterschap de nieuwe streefpeilen in de Ooijpolder voor 10 jaar vaststellen. Eindelijk is er dus een kans om de sterke verdroging van twee internationaal belangrijke moerasgebieden te keren. Het gaat om de Groenlanden en de Ooijse Graaf. Maar daar komt in het voorgenomen peilbesluit niets van terecht!

groenlandenTT.jpg

Hezelstraat en Groenlanden-west: uitdroging leidt tot verbossing van rietvelden  Foto: T. Teunissen

Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort en haar bondgenoten hebben onlangs hun uitgebreide zienswijze op het voorgenomen peilbesluit in de Ooijpolder kenbaar gemaakt aan het Waterschap Rivierenland. Per deelgebied hebben ze concrete voorstellen gedaan hoe de watercondities voor de bijzondere natuurwaarden te verbeteren.

Kijk hier voor de uitgebreide zienswijze
Kijk hier voor het persbericht oder Pressemitteilung