Nieuws

Verslag visexcursie 20 augustus 2011

pontischestroomgrondelsneepJJ.jpgZaterdag 20 augustus verzamelde zich een grote groep geïnteresseerden bij de ingang van de Millingerwaard. Velen hadden een eigen visnet of lieslaarzen meegenomen. Onder leiding van Nils van Kessel werd er gekeken naar de visstand van de Waal en een aantal plassen in de Millingerwaard. Nils had een zeeg bij zich, een lang, staand net die door het water wordt getrokken, en apparatuur om elektrisch mee te vissen.

Nils begon met zijn electrisch vangnet de kribben in de Waal af te tasten. Tussen de stenen bleken nog een groot aantal vissen verscholen te zitten. Baars (3), Sneep (5), Winde (2) en onvermijdelijke exoten als Zwartbekgrondel (8) en Pontische grondel (8).

Daarna werd de zeeg uitgepakt. Hiermee hebben we tussen twee kribben in de Waal gevist. De eerste trek was gelijk raak: een hele school van 53
alvers haalden we naar boven. De punt van de zeeg zat meteen vol parelmoeren schubjes. Alvers laten vrij gemakkelijk hun schubben los, vroeger werden die gebruikt om er nepparels van te maken.

Bij de volgende trek van de zeeg haalden we een heel ander soort vis op, 30 exemplaren Roofblei! De Roofblei is een exoot die sinds de opening van het Rijn-Donau kanaal (1992) in Nederland voorkomt. Hij wordt ook veel uitgezet. Alvers zijn het favoriete voedsel. Ter afsluiting werd nog een klein plasje ten zuiden van het Millingerduin afgevist. Hier troffen we Bittervoorn (2), Zeelt (2), en Kleine modderkruiper (1) aan. De bittervoorntjes waren allen mannetjes, waarvan eentje in paringskleed, grijze wratten op de bovenlip en wenkbrauwen, de schubben blauw en paars reflecterend. Prachtig om te zien.

Waterplanten hebben we die dag weinig bekeken. We vonden Doorschijnend fonteinkruid en Smalle waterpest (bloeiend). De meeste mensen kwamen toch voor de vissen. Volgend jaar komt er beslist een vervolg!

Foto: Pontische stroomgrondel en Sneep, Jan Jacobs.

Wandeling Landschapsontwikkeling Ooijpolder

lopwandeling.jpgAfgelopen zondag 4 september was er een wandeling georganiseerd door de Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort samen met Via Natura en De Ploegdriever.
Hier waren 12 mensen op af gekomen.Tijdens deze wandelexcursie werd er stil gestaan bij de inrichting van de voorbeeldgebieden, het beheer van de landschapselementen en de aanwezige planten en dieren en het ontwikkelingsperspectief. De landschapselementen variëren van ruige greppels, natuurvriendelijke oevers, struweelhagen en graskruidenstroken tot combinaties hiervan. Resulterend in 6-15 meter brede stroken, waardoor een ecologisch netwerk ontstaat. Met de grondeigenaren worden/zijn beheercontracten afgesloten voor een periode van 30 jaar.

Voor een iets uitgebreider verslag, klik hier

Waterplanten/Visexcursie

waterplvisexc.jpgWaterplanten/Visexcursie Millingerwaard

Zaterdag 20 augustus, aanvang 10 uur
, zie verder bij de agenda.

Die dag wordt er naar waterplanten en tegelijk naar de plaatselijke visstand gekeken.

Verslag Vlietbergexcursie 17 juli 2011

nachtkoekoeksbloemMVB.jpgVerslag Vlietbergexcursie 17 juli

Op 17 juli verzamelden een tiental mensen zich op het terrein van De Vlietberg voor een gecombineerde flora- en sprinkhanen excursie. Het weer was zeer redelijk te noemen zodat zelfs de sprinkhanen zich lieten zien. Na een kleine honderd meter werd meteen het hoogtepunt van de dag gevonden: een bloeiend exemplaar van de Nachtkoekoeksbloem. Toen we van de schrik waren bekomen en beter om ons heen keken zagen we werkelijk honderden (duizenden?) rozetten van deze zeldzame plant. Wie volgend jaar in juni-juli De Vlietberg oploopt kan ze niet missen. Onduidelijk is hoe Nachtkoekoeksbloem daar is gekomen, maar zaden meegekomen met
puinstort is vooralsnog de meest plausibele verklaring.We hebben geconstateerd dat het hooi van de Tolkamerdijk er inderdaad voor heeft gezorgd dat een aantal stroomdalsoorten zich kon uitzaaien: Grote tijm, Veldsalie, Smal fakkelgras, Grote centaurie, Kroonkruid, Duits viltkruid, IJzerhard, Wegdistel, Zacht vetkruid...om er een paar te noemen. De meeste soorten waren nog niet in grote aantallen aanwezig zodat het spannend blijft om de ontwikkelingen in dit terrein te volgen.

Voor sprinkhanen was het geen ideaal weer maar het Kalkdoorntje hebben we toch gevonden. Een week later bleek overigens ook een Blauwvleugelsprinkhaan op de Vlietberg te zitten!

Van de Stadswaard hebben we voornamelijk de rivierduinen en kribben afgelopen. Daar stonden vooral de tuinvlieders: zonnebloem, kool, tomaat, vijg, hertsmunt. Een heerlijke salade ter afsluiting van een mooie dag.

Wandeling voorbeeldgebied landschapsontwikkeling Ooijpolder

struinersMWduin20060714BB.jpg

Deze wandeling is vanwege slecht weer van 24 juli naar 4 september verplaatst.

Lees meer...