Nieuws

Foto's en video's

Op de site zijn nu twee nieuwe links bijgekomen. Te weten een Fotostream en een Videostream. Hierop staan de eerste foto's en videofilmpjes uit het gebied van de Gelderse Poort. De twee links zijn toegevoegd in het linkerrijtje van de website.

Rapport Oostelijke Rodopen

Hier vind u het rapport van Pepijn Calle over de Oostelijke Rodopen in Bulgarije. Hij onderzocht de relatie tussen fauna (dagvlinders, libellen en reptielen) en vegetatiesuccessie. Klik hier om het rapport te downloaden .

Hart voor Natuur

hartvoornatuur.jpg’Hart voor Natuur’, een coalitie van ruim twintig natuur-, landschaps- en milieuorganisaties, komt in actie tegen de grove bezuinigingen op budgetten voor natuur en landschap. Er wordt maar liefst 40% gekort op de budgetten voor natuur en landschap. Deze bezuinigingen betekenen onder andere veel minder beheer en toezicht in natuurterreinen en het niet afmaken van belangrijke natuurverbindingen.Dat leidt ertoe dat planten- en diersoorten verdwijnen en terreinen veel minder toegankelijk worden voor bezoekers. Dat mag niet gebeuren, vindt ’Hart voor Natuur’, een coalitie van ruim twintig natuur-, landschaps- en milieuorganisaties. Deze coalitie organiseert daarom van 12 tot 20 februari een Gelderse estafette-actieweek ‘Hart voor Natuur’.


Kijk voor acties en meer op de website van Hart voor Natuur.

Hoog water deel 2

beverhoogwater2011.jpgDoor het hoge water in de uiterwaarden zijn de daar wonende bevers verdreven van hun oorspronkelijke plek. Meer over bevers kan men hier lezen.

Meer willen weten over de bevers in de Gelderse Poort? Kijk bij Publicaties.(Foto: Wilbert Verriet)

Hoog water!

hoogwater 2011-2.jpgIn de ochtend van 9 januari stond er bij de Beijer al één sluisje open, rond de klok van twee uur gingen de overige sluizen open en stroomde het water de Kekerdomse waard in. Op deze plek zat in de ochtend nog een beverfamilie die door het snel stijgende water een andere plek zal moeten zoeken.
Voor half volgende week verwacht Rijkswaterstaat 15 meter bij Lobith. Dit betekent dat de uiterwaarden de komende dagen een voor een gaan overstromen.

En dat betekent overstroomde graslanden vol vogels, overstromende ruigtes waar meeuwen, reigers en roofvogels zwemmende mollen en muizen opvissen. Feest dus voor het eerst sinds jaren! En erg goed voor de uiterwaarden, hopelijk levert het mooie nieuwe zandafzettingen op, waar volgend jaar bijzondere stroomdalplanten op kunnen kiemen! Zie ook op de site van ARK.


Lees meer...